Školy
Rádi byste své žáky a studenty podpořili v jejich osobním rozvoji
a získání nových dovedností? Dopřejte jim naše programy. Nabízíme vám programy pro všechny věkové kategorie žáků.
Ve všech se promítá především sebezkušenost,
mindfulness a well-being.
kontaktujte nás
Komunikace na pohodu!
ROZSAH
4-6 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Komunikujeme dnes a denně, a některé komunikační situace pro nás mohou být méně komfortní, třeba ty s autoritami. Tento projektový den je zaměřen na potřeby a komunikaci v komunikačně náročných situacích, hledání odpovědi na otázku: „Co bych příště potřeboval jinak?“.Účastníci si pomocí modelových situací vyzkouší způsob, jak vyjádřit své potřeby v komunikačně náročných situacích. Zároveň se naučí uvědomovat si a popsat své emoce. Součástí projektového dne je rovněž seznámení účastníků se strategiemi či způsoby vyjadřování svého stanoviska a naslouchání druhé straně.
Rozpad rodiny/vztahu
ROZSAH
4-6 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Rozpad rodiny se pomalu stává něčím běžným v našich životech, a i přesto je to nesmírně náročná životní situace. Projektový den „Rozpad rodiny/vztahu“ se snaží účastníkům nabídnout pohled na situaci rozpadu rodiny či vztahu z různých úhlů. V rámci projektového dne je zdůrazňována důležitost obou rodičů v životě dětí, společně hledáme odpověď na otázku „Co pro mě znamená máma a táta“, otevíráme také téma nových partnerských vztahů rodičů. Projektový den je sebezkušenostní, účastníci se naučí strategie, které jim mohou pomoci vyrovnat se se situací rozpadu rodiny/vztahu.
Jak funguji v konfliktu?
ROZSAH
4-6 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Konflikt, ať už menší či větší, nás provází v podstatě každý den. Je proto důležité naučit se v konfliktu fungovat tak, abychom byli s „výsledkem“ konfliktu spokojeni (i když „nevyhrajeme“). Cílem tohoto projektového dne je naučit účastníky identifikovat u sebe samého emoce, které se u něj projevují v konfliktu, uvědomit si své potřeby v konfliktní situaci a naučit se různé způsoby efektivních strategií, jak jednat v konfliktu. V rámci programu vzniká prostor vyzkoušet si nejen strategie jednání v konfliktu na modelových situacích.
Právní minimum pro žáky
2 lektoři
ROZSAH
6 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Kurz si klade za cíl zvyšovat právní gramotnost žáků na základních školách. Interaktivní formou a pod vedením zkušených advokátek se žáci seznámí s širokým okruhem práv a povinností. Kurz je prakticky zaměřen, provází žáky tématy manželství, rodičovství, pracovně-právních vztahů a pomáhá dětem zodpovědět mnoho právních otázek týkajících se běžných denních záležitostí života.
Právní odpovědnost dětí do 18 let
ROZSAH
1 vyučovací hodina
Cílová skupina
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Přednáška s kasuistikami z praxe kurately pro děti a mládež - téma alkohol a drogy, kyberšikana, sexuální zneužívání.
Jak říkat věci, které se mi nelíbí a potřebuji jinak
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Žáci ZŠ (vždy upraveno dle třídy)
Krátký popis
Základy efektivní zpětné vazby využitelné v běžných vztazích. Probíhá interaktivní formou, děti si natrénují, jak dávat efektivní zpětnou vazbu.
Filozofický workshop  
ROZSAH
dle domluvy
Cílová skupina
Žáci ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
Cílem workshopu není získat znalosti z filozofie, ale podpořit demokratickou a konstruktivní debatu mezi žáky na základě předem stanovených pravidel. Žáci za podpory facilitátora vyjadřují svobodně své myšlenky, učí se naslouchat ostatním, vnímat odlišnosti a jsou podněcováni k respektující a konstruktivní debatě na filozofickou otázku. Facilitátory jsou vyškolení transformativní mediátoři.
Seberozvojovka pro náctileté
ROZSAH
dle domluvy
Cílová skupina
Žáci ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
ČEKÁ TĚ NÁROČNÉ OBDOBÍ ČI ŽIVOTNÍ ZKOUŠKA? POTŘEBUJEŠ SI NASTAVIT CÍLE, CHCEŠ TĚCHTO CÍLŮ SNÁZE DOSÁHNOUT? CHCEŠ ZAŽÍVAT ÚSPĚCH A RADOST ZE ŽIVOTA? PŘIDEJ SE DO NAŠÍ KOUČOVACÍ SKUPINY!

V rámci tří setkání (každé trvá 1,5 hodiny) budeš mít příležitost vydat se na cestu seberozvoje a sebepoznání. A nejen to...

Čeká tě důvěrné prostředí, spousta aktivit a nová přátelství. Skupinu tvoří max. 6 osob, setkání probíhají ve Frýdku-Místku, účast je bezplatná.
Termíny
13.5.2024   27.5.2024, 17.6.2024 vždy od 15:30
Terapeutická skupina "Nejste na to sami": Sebepoškozování
ROZSAH
dle domluvy
Cílová skupina
Žáci ZŠ a studenti SŠ
Krátký popis
TRÁPÍ TĚ PROBLÉMY, KTERÉ VYÚSTILY V SEBEPOŠKOZOVÁNÍ? HLEDÁŠ PODPORU A POROZUMĚNÍ NEJEN OD ODBORNÍKŮ, ALE TAKÉ OD VRSTEVNÍKŮ, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ PODOBNOU SITUACÍ? PŘIDEJ SE DO NAŠÍ TERAPEUTICKÉ SKUPINY A ZAČNI CESTU K LEPŠÍMU DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ!

Čeká tě pět setkání (každé trvá 1,5 hodiny). Je to místo, kde můžeš být sám/a sebou a pracovat na svém duševním zdraví společně s ostatními mladými lidmi, kteří procházejí podobnými výzvami. Čeká tě důvěrné prostředí, spousta aktivit a nová přátelství.

Skupinu tvoří max. 4 osoby, setkání probíhají ve Frýdku-Místku, účast je bezplatná.
Termíny
11.4.2024, 25.4.2024, 15.5.2024, 22.5.2024, 6.6.2024
Odborná veřejnost
Kurz Facilitace aneb Facilitací k lepším výsledkům
ROZSAH
36 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Ucelený kurz facilitace v rozsahu 36 hodin, který je akreditován u MPSV. Je určen všem pracovníkům ve vedoucích pozicích, kteří chtějí vést efektivně svůj tým. Pracovníci se dozví, jak pracovat s konflikty ve skupině, jak co nejvíce motivovat všechny členy skupiny, jak sestavit plán k dosažení cílů. Kurz je sebezkušenostní.
Termíny
26.- 27.9.2024, 17.-18.10.2024, 21.-22.11.2024
Cena
15 000,- Kč
Právní minimum pro pedagogy
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci
Krátký popis
Jste pedagogický pracovník? Chcete získat komplexní právní informace k situaci rozpadu rodiny dítěte? Nebaví vás načítat zákony a další právní dokumenty? Potřebujete si propojit teorii s praktickými příklady a tipy? Toto, a ještě víc Vám může nabídnout tento kurz! Kurz si klade za cíl nabídnout všem, kteří pracují s dětmi, balíček potřebných právních informací k situaci rozpadu rodiny, a to srozumitelně a prakticky.
Termín
5.6.2024
Cena
3 000,- Kč
Úzkostné a depresivní stavy u dětí a mladistvých
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí, poskytovatelé odborné pomoci
Krátký popis
Jakým způsobem mohu podpořit dítě, které je úzkostné nebo depresivní; kdy už je za potřebí vyhledat odborníka a co mohu ještě zvládnout sám? Jak probíhá léčba takovýchto onemocnění? Jak zareagovat, když se mi dítě svěří s tím, že se sebepoškozuje nebo přemýšlí nad sebevraždou, a jak při tom všem opečovávat své vlastní hranice? Pokud si kladete tyto otázky, pak je tento kurz vhodný přímo pro Vás.
Poradenská pomoc v mezích zákona
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
OSPOD, poskytovatelé odborné pomoci
Termín
30.5.2024
Cena
3 000,- Kč
Krátký popis
Jakou pomoc mohu jako poradenský pracovník poskytovat a co už je tzv. vinklaření pod sankcí? Toto a mnoho jiného se dozvíte v prakticky vedeném kurzu pro pracovníky poradenských zařízení, pracovníky OSPOD a další pracovníky poskytující služby rodičům v situaci rozpadu rodiny.  
Kurz obsahuje dvě části. První část zodpoví účastníkům otázku "Co dělat, abych nebyl vinklář?" Tedy jak provádět práci tak, aby nebyla považována za poskytování právních služeb. Druhá část kurzu je věnována výkladu právní úpravy rodinného práva a přináší praktické návody, např. sepisování návrhů.
Poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci, rodiče dětí, poskytovatelé odborné pomoci
Krátký popis
Povíme si o tom, že PPP, to už zdaleka není jen mentální anorexie a bulimie, ale spousta jiných onemocnění, která mohou být matoucí v tom, že mohou na pohled připomínat dodržování zdravého životního stylu. Jak přistupovat k dítěti nebo mladistvému s PPP, kdy to ještě zvládneme sami a kdy už je potřeba vyhledat odborníka? Jak probíhá léčba a jaká je prognóza do budoucna? O tom všem a více si budeme povídat v rámci tohoto kurzu.
Učební styly aneb pomozme dětem se lépe učit
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci
Krátký popis
Každý potřebuje k osvojování informací něco trochu jiného, to ale děti a mladí lidé často neví a učí se v rozporu s tím, co by jim přirozeně pomohlo pomoci. Přitom když se žák naučí lépe učit, je to výhra i pro pedagoga. Povíme si o tom, jak žákům přiblížit jednotlivé učební styly, jak jim pomoci si učivo rozvrhnout a že určitá míra stresu může být někdy při podávání výkonů i nápomocná.
Nápady do třídnických hodin se zaměřením na stmelování vztahů a budování pozitivního klimatu ve třídě
ROZSAH
4 vyučovací hodiny
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci
Krátký popis
Nejtěžší na třídnické hodině bývá ji vymyslet a připravit. Pojďte načerpat inspiraci. Ukážeme si praktické ukázky, jak pracovat se třídou tak, abychom žáky stmelovali a pomáhali tím budovat lepší klima ve třídě. Protože kde jsou dobré vztahy, tam se i dobře učí a pokud už v takové třídě vznikne konflikt a žáci jsou zvyklí, že o něm povídají, lépe se vše řeší.
Porozumění konfliktu a jak zvládat obtížné rozhovory
ROZSAH
16 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Chcete se i při konfliktních rozhovorech cítit doslova "jako ryba ve vodě" a zvládat tyto rozhovory s pocitem "jsem spokojený/á s výsledkem"? Prozkoumejte teorii konfliktu, včetně netradičního transformativního přístupu, který vám pomůže porozumět kořenům sporů. Naučte se identifikovat sebestřednosti a slabosti v interakci, abyste mohli efektivně reagovat na vznikající konflikty. Získejte praktické dovednosti a techniky komunikace, které vám umožní vést konstruktivní rozhovory i v těch nesložitějších situacích.
Leadership zaměřený na člověka a interakce
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Leadership zaměřený na prevenci vzniku konfliktů, jejich zvládání, osobní růst zaměstnanců a leaderů a na vzájemnou spolupráci v pracovním prostředí. Vhodné především pro vedoucí zaměstnance všech oborů (vč. pomáhajících profesí, školství, neziskového sektoru, zdravotnictví, apod.)
Konstruktivní zpětná vazba v pracovním i osobním životě
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Jak poskytovat efektivně a konstruktivně nejen ocenění, ale také druhému pojmenovat to, co potřebuji příště jinak, co je potřeba změnit k lepšímu. Obsahuje teorii i trénink. Kurz je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky.
Komunikační strategie a rozhodování v obtížných rozhovorech
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz se zaměřuje na konflikt jako příležitost k osobnímu růstu. Cílem kurzu je představit účastníkům, jak na rozhodování a na úspěch v konfliktech pohlíží transformativní přístup ke konfliktům. Účastníci budou moci v praktických nácvicích formulovat a zkoušet různé strategie zvládání obtížných rozhovorů. Pozornost bude věnována také fázi přípravy a reflexe rozhovorů.
Vedení děti k harmonii: Jak integrovat mindfulness do každodenní práce s dětmi
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (školství, veřejná správa, neziskový sektor, zdravotnictví)
Krátký popis
Záleží vám na pohodové atmosféře ve vaší třídě či skupině? Chcete podpořit tolik důležitý well-being u dětí? Připojte se k našemu kurzu "Vedení dětí k harmonii: Jak integrovat mindfulness do každodenní práce s dětmi" a objevte sílu mindfulness pro duševní zdraví dětí. Získáte ucelený přehled o tom, jak mindfulness může pozitivně ovlivnit sebepoznání, seberegulaci a duševní zdraví dětí. Naučíte se praktické techniky a cvičení všímavosti, které můžete ihned začít aplikovat ve své práci s dětmi. Přijďte se inspirovat a zdokonalit své pedagogické dovednosti pro podporu klidného a vyváženého prostředí. Buďte mentorem dětem na cestě k harmonii a spokojenosti s pomocí mindfulness! 
Jak zvládat obtížné rozhovory pomocí všímavosti
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz se zaměřuje na využití všímavosti v obtížných rozhovorech a konfliktech tak, aby je účastníci mohli využít v praxi. Účastníci budou seznámeni s tipy a technikami vycházejícími ze všímavosti, které budou moci využít v komunikaci. Prostor bude věnován rovněž praktickým nácvikům a reflexi. Kurz je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky.
Odlišnosti a jak s nimi pracovat
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
V konfliktech se lidé často uchylují k úzkému porozumění druhých a často se stávají uzavřenější také vůči odlišnostem (rasovým, politickým, náboženským, etnickým, genderovým apod.). V konfliktu tak mohou mít lidé tendenci podléhat stereotypům a předsudkům. Kurz se snaží přiblížit pohled na to, jak zvládnout obtížné rozhovory, v němž figurují odlišnosti. Kurz se opírá se o poznatky z transformativního přístupu ke konfliktům.
Základy nenásilné a efektivní komunikace pro praxi
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Kurz zaměřený na představení a nácvik vybraných komunikačních technik z oblasti nenásilné a efektivní komunikace tak, aby účastníci mohli dovednosti využít ve své praxi. V kurzu se účastníci kromě základů nenásilné komunikace dotknout také témat, jako například emoce v komunikaci, naslouchání, asertivní „NE“ či zpětná vazba, a další.
Koučování v „nekoučovací“ praxi
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Chcete se naučit účinně komunikovat s klienty, efektivně stanovovat individuální cíle klientů a dosáhnout lepších výsledků ve své práci? Přijďte na kurz Koučování v nekoučovací praxi. Díky kurzu získáte znalosti o nejnovějších trendech v oblasti koučování a jejich vlivu na pracovní prostředí, které vám pomohou vyvíjet efektivnější strategie pro práci s klienty. Naučíte se základní koučovací dovednosti, jako je aktivní naslouchání, empatie a otevřené otázky, které vám umožní lépe porozumět potřebám a cílům vašich klientů. Budete mít možnost se seznámit s technikami pro podporu osobního rozvoje, které vám pomohou překonat vlastní limity a dosáhnout svých cílů.
Jak motivovat klienty k využití odborných služeb?
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Získejte dovednosti, které vám umožní efektivně motivovat vaše klienty k pozitivní změně! Kurz  vám poskytne nejen teoretické základy motivace, ale také praktické nástroje a postupy, jak úspěšně motivovat klienty k využití další podpory. Po absolvování kurzu budete schopni vést motivující rozhovory a identifikovat potřeby a motivaci vašich klientů. Nechte se inspirovat a posuňte svou práci na novou úroveň! Přidejte se k nám a staňte se skvělým motivačním poradcem pro vaše klienty!
Rodičovský konflikt a co s ním?
ROZSAH
8 vyučovacích hodin
Cílová skupina
Odborná veřejnost (veřejná správa, neziskový sektor, firmy, školství, zdravotnictví)
Krátký popis
Vítejte na kurzu pro pomáhající profese zaměřeném na rodičovský konflikt! Připojte se k nám a prozkoumejte hlubší pohledy do dynamiky rodičovských konfliktů. Díky kurzu si rozšíříte své znalosti o tom, jak tyto konflikty ovlivňují rodiče i děti, identifikujete vysoký rodičovský konflikt a zjistíte, jakým způsobem můžete pomoci rodičům v této náročné situaci. Přineseme vám také vhled do různých rodičovských stylů a získáte nástroje, které můžete využít ve své praxi. Připravte se na inspirativní a prakticky orientovaný kurz, který vám pomůže posílit své schopnosti v oblasti podpory rodin v rodičovském konfliktu.