Projekt „Podpora rodin
v rozpadu v soudním regionu
Frýdek-Místek“
Projekt „Podpora rodin v rozpadu v soudním regionu Frýdek-Místek“, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000345 je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu.
cíl projektu
Záměrem projektu je zavedení nového programu pro práci s rodinami v rozpadu, který obnáší podporu multidisciplinární spolupráce subjektů zainteresovaných v rozpadu rodiny a dostupnou pomoc a podporu rodinám v rozpadu. Projekt je pilotně ověřován v soudním regionu Frýdek-Místek.
Cílová skupina
Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
Veřejnost
Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
Celkový rozpočet
7.789.000,-Kč
Termín realizace
1.3.2023 - 28.2.2026