Projekt „Podpora rodin
v rozpadu v soudním regionu
Frýdek-Místek“
Projekt „Podpora rodin v rozpadu v soudním regionu Frýdek-Místek“, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000345 je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu.

Vstupní evaluační zpráva projektu Podpora rodin v rozpadu v soudním regionu Frýdek-Místek" je licencováno pod licencí Creative Commons CC BY 4.0. Licenční podmínky navštivte na adrese CC BY 4.0 Právní ujednání | Uveďte původ 4.0 Mezinárodní | Creative Commons.
Stáhnout
cíl projektu
Záměrem projektu je zavedení nového programu pro práci s rodinami v rozpadu, který obnáší podporu multidisciplinární spolupráce subjektů zainteresovaných v rozpadu rodiny a dostupnou pomoc a podporu rodinám v rozpadu. Projekt je pilotně ověřován v soudním regionu Frýdek-Místek.
Cílová skupina
Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
Veřejnost
Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
Celkový rozpočet
7.789.000,-Kč
Termín realizace
1.3.2023 - 28.2.2026
Projekt "Jsem v pohodě a vím, co smím"
Projekt "Jsem v pohodě a vím, co smím" je financován z dotace statutárního města Frýdku-Místku z dotačního programu  Podpora a rozvoj činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících aktivit pro rok 2024.
cíl projektu
Cílem projektu je prostřednictvím preventivních aktivit a přednášek realizovaných na 2. stupních základních škol posilovat u žáků do 15 let právní znalost a zodpovědnost.

Preventivní aktivity jsou rozděleny do oblastí:
Osvětu v právním povědomí v oblasti užívání návykových látek, sexuálním chování včetně pohybu v kyberprostoru
Rozvíjení právních znalostí v oblasti rodičovství, rozpadu rodiny apod.
Podpora well-beingu žáků
Cílová skupina
1.250 žáků 2. stupně základních škol
Celková dotace
49.000,-Kč
Termín realizace
1.1.2024-31.12.2024
Projekt "Jdeme do toho"
Projekt "Jdeme do toho" je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu  „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2024“.
cíl projektu
Cílem projektu je realizovat systematické programy zaměřené na prevenci patologických jevů a poradenské činnosti zaměřené na seberozvoj ve vztahové oblasti.
Cílová skupina
podpora je určena dospívajícím a ml. dospělým, soustavně se připravujícím na bud. povolání.
Celková dotace
110.200,- Kč
Celkový rozpočet
158.400,-Kč
Termín realizace
1.1.2024-31.12.2024
Projekt "Vztahy jako výzva"
Projekt "Vztahy jako výzva" je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z dotačního programu  „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2024“.
cíl projektu
Cílem je poskytnout poradenství pro děti a ml. dospělé, s důrazem na prevenci vzniku pat. jevů ve vztahové problematice. Chceme zajistit systematickou podporu, a zamezit tak vzniku prostoru pro negativní vývoj situace.
Cílová skupina
rodiny s dětmi (nezletilými (12-18 let)) i zletilými dětmi (19-26 let) soustavně se připravujícími na budoucí povolání, které se nachází v nepříznivé životní situaci.
Celková dotace
176.000,- Kč
Celkový rozpočet
252.100,-Kč
Termín realizace
1.1.2024-31.12.2024