Edukace
Rodičům v situaci rozpadu rodiny/rozvodu poskytujeme skupinovou nebo párovou edukaci metodou Sdíleného rodičovství. Cílem je poskytování informací, které rodičům pomohou zvládnout rozchod s co nejmenším negativním dopadem na děti.
Přihlásit se
Dozvíte se tyto informace
Jak vést a vychovávat dítě s láskou ze strany
obou rodičů po rozvodu 
Jak s dítětem komunikovat
Jaké dovednosti potřebujete ke zvládnutí
partnerského vztahu
Co dítě v situaci rozpadu rodiny prožívá
Jak se tvoří vztah mezi dítětem a rodičem
Skupinová edukace
Pokud prožíváte rozpad rodiny a chcete, aby byl dopad této náročné situace na vaše dítě/děti co nejmenší, přihlaste se na skupinovou edukaci a poslechněte si, jak prožívá rozvod vaše dítě. Uslyšíte například informace o tom, jak zachovat vztah dítěte k oběma rodičům po rozvodu, jak s dítětem komunikovat, jaké do jaké dovednosti potřebujete ke zvládnutí rodičovského vztahu, co dítě v situaci rozpadu rodiny prožívá nebo jak se tvoří vztah mezi dítětem a rodičem. Děti však nechce doma, pro ně edukace vhodná není.
Skupinová edukace probíhá na Okresním soudě ve Frýdku-Místku, na Magistrátu města Třince a na Magistrátu města Havířova.
Nabídneme vám potřebné informace a pokud budete mít zájem, pomůžeme vám vytvořit Rodičovský plán v rámci další individuální podpory.
Skupinová edukace nabízí
Edukace probíhá formou přednášky. Dostanete prostor pro dotazy, ale nikomu zde nesdělujete svůj příběh.
Nemusíte se vázat na druhého rodiče, na
edukaci můžete dorazit každý zvlášť (je však
fajn, pokud edukaci absolvují oba rodiče).
Můžete s sebou vzít i své nové partnery/ky,
prarodiče nebo advokáty/ky.
Po absolvování skupinové edukace obdržíte
Certifikát o absolvování, jako potvrzení
o vašem zájmu řešit situaci smírnou cestou
se zřetelem na potřeby vašich dětí, který
předložíte soudu jako projev zájmu o řešení. 
Párová edukace
Prošli jste skupinovou edukací Sdíleného rodičovství, a rádi byste si společně zpracovali rodičovský plán? Pak je tady pro vás párová edukace, která vám nabídne prostor pro hlubší poznání principů Sdíleného rodičovství a podporu při zpracování rodičovského plánu.
Párová edukace nabízí
Možnost dvou devadesáti minutových setkání
za účasti lektora Sdíleného rodičovství
Vyžaduje účast obou rodičů 
Prostor pro zpracování rodičovského plánu