Koučink
Chcete mít vaši nepřehlednou situaci pod kontrolou? Hledáte podporu při vašich dalších rozhodnutích? Začněte s koučinkem.
Koučink je zde pro ty, kteří se ocitli v nepřehledné rodinné situaci a potřebují individuální podporu. Tato služba pomáhá jednotlivcům, kteří nemohou využít mediaci, ať už kvůli absenci společné účasti obou rodičů nebo potřebě individuálního směřování. Koučink nenahrazuje terapii nebo poradenství, ale může být prvním krokem k jejich využití. Pomáhá rodičům hledat svou vnitřní sílu, řešit konflikty a činit rozhodnutí v náročných rodinných situacích.
Koučink nabízí
Individuální podporu pro další postup a kroky
po rozpadu rodiny
Pomoc k sebeuvědomění za podpory kouče
Rozvoj schopnosti sebeřízení v konfliktu
Podporu k znovuobjevení vnitřní síly
Příležitost rozhodování o dalších možnostech
řešení vašeho konfliktu