Ukázky sporů

Petr a Radka jsou manželé. Stále se hádají, přitom se oba milují. Petr má pocit, že mu Radka do všeho zasahuje. Radka má pocit, že
ji Petr vůbec neposlouchá. Spory byly na denním pořádku a rozvod na spadnutí. Zkusili mediaci jako poslední záchranu před rozvodem.
Shodli se na tom, že vztah stojí za záchranu.
Mediátor jim poskytnul prostor slyšet a vidět spor z jiného pohledu. Z pohledu toho druhého.

Pan Pavel (75) bydlí v domě s výrazně mladšími obyvateli domu. Pavel má pocit, že mladí nic nedělají neuklízí společné prostory,
navíc se vrací pozdě domů, čímž vytváří hluk ruší. Špatná atmosféra byla nepříjemná pro všechny strany, ale nikdo nebyl schopen vést konstruktivní diskuzi. Mediace jim právě v tomto pomohla. Sejít se bez vzájemného
osočování, nastavit si pravidla soužití.

Magdina dcera chodí do druhé třídy. Má pocit, že si na její dceru zasedla paní učitelka. Magda je téměř každý týden ve škole u ředitele. Stěžuje si na paní učitelku, ta se brání, nesouhlasí a každá Magdina návštěva školy je pro ni útokem. Ředitel se snaží konflikt řešit s oběma stranami, ale nikam to nevede. Využili mediaci jako bezpečný prostor pro diskuzi. V rámci několika sezení se hrany sporu otupily, Magda dostala pocit, že ji konečně někdo poslouchá. Nastavili si pravidla možného řešení. Řešení nepřišlo, konflikt stále trvá, ale neeskaluje. Všechny strany se pokouší vidět problém očima toho druhého a hledají cestu k řešení.