Koučink

Je pro vás situace, v níž se nacházíte, nepřehledná? Potřebujete se v této složité rodinné situaci zorientovat? Hledáte individuální podporu pro zvážení dalšího postupu a činění rozhodnutí?
Přesně pro Vás je tady transformativní koučink.

Služba spočívá v podpoře jednotlivců, kteří nemohou využít mediaci, kdy u mediace je vyžadována pouze společná účast obou rodičů, nebo jednotlivců, kteří se nemohou v složité rodinné situaci zorientovat a hledají individuální podporu pro zvážení dalšího postupu a činění rozhodnutí. Jednotlivec v koučinku dospívá k uvědomění vlastními silami za podpory kouče, aniž by mu byly poskytovány konkrétní rady (poradenství) či postupoval léčbu a hlubší duševní práci zaměřenou na zjišťování příčin (terapie). Rodinný koučink tak není terapií, sociálním, právním a ani psychologickým poradenstvím ani tyto služby nenahrazuje, nýbrž může být prvním krokem před jejich následným využitím. Rodinný koučink tedy nabízí podporu rodiči, který stojí o zmocňující formu podpory v situacích, kdy hledá možnost být slyšen či hledá účinnou podporu pro rozvoj rodičovských kompetencí, rozvoj schopnosti sebeřízení v konfliktu a zvládání konfliktu, a to např. z důvodu, že jeden z rodičů účast na mediaci či na dalších setkáních v rámci edukace odmítá, případně si potřebuje pro sebe ujasnit svůj postoj, jak postupovat ve své náročné situaci dále, či se připravit na případný spor, mediaci či budoucí život po rozpadu vztahu se zřetelem na děti. Rodinný koučink založený na transformativním přístupu tak podporuje klienta k dynamickým posunům ke schopnosti znovu nalézt svou vnitřní sílu (posuny ke zmocnění) a následné aktivaci schopnosti jednat s větší vlídností o otevřeností ke druhým (posuny k uznání), respektuje jeho sebeurčení a podporuje ho v činění rozhodnutí.
Projekt "Podpora rodin v rozpadu v soudním regionu Frýdek-Místek", reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0000345, je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu.